Logo Mind Budget Eğitimi

2 Gün 12 Saat 15 Kişi

Eğitim Tanımı :

LOGO Mind Budget çözümüne ait temel bilgilerin ve menülerde yer alan modüllerin kullanımına yönelik işlemler uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Eğitim içeriği :

1.gün
Logo Mind Budget ve Logo Mind uygulamaları hakkında genel bilgilendirme
Bütçe üzerinde yapılacak genel tanımlamalar
* Logo Mind Budget kurulum ve bütçe veri tabanı oluşturma işlemleri
* Şirket Tanımlama
* Bütçe Tanımlama
* Bütçe Kalemi Tanımlama
* Organizasyon Tanımlama
* Boyut Tanımlama
* Alt Bütçe Tanımlama
* Döviz Kuru Tanımlama
* Veri Kaynağı Tanımlama
* Kullanıcı Tanımlama
Bütçe Editörünün Kullanımı
* Bütçe Editörü Üzerinden Data Girişi ve Editör İşlevlerinin Anlatılması
* Gerçekleşen Datanın Alınması
* Editör Üzerinde Formül Kullanımı
2.gün
Gerçekleşen Datanın Alınması
* Hazır Modeller
* Kullanıcı Tanımlı Modeller
Finansal Raporların Oluşturulması (Gelir Tablosu, Nakit Akışı, Bilanço)
* Finansal Raporlara Data Girişi
* Finansal Raporlar Üzerinde Formül Oluşturulması
Logo Mind Insight Genel Bakış
3.gün
Logo Mind Insight Anlatımı
* Bütçe Verilerinin Logo Mind Insight Üzerinde Raporlanması ve Analizi
* Logo Mind Insight’ın Logo Ürün Ailesinin Veritabanı, Excel Bağlantısı ve Dashboard Üzerinde Gösterimi
* Logo Mind Insight Yetkilendirme, Kullanıcı Tanımlama
* Örnek Dashboardların Anlatımı

Eğitim detayları, eğitim duyurusu ile birlikte tarafınıza iletilecektir.