Logo Mind Insight Eğitimi

3 Gün 18 Saat 20 Kişi

Eğitim Tanımı :

Logo Mind Insight eğitimi uygulamanın ön yüzündeki görsellerin nasıl tasarlanacağı ve nasıl kullanılacağına yönelik bilgileri içermektedir.

Eğitim içeriği :

1.gün
Logo Mind Insight hakkında genel bilgilendirme
Logo Mind Insight kurulumunun anlatılması
Logo Mind Insight entegrasyon yapısı ve farklı ürün entegrasyonları
Uygulama ara yüzünün anlatılması
* Rapor üzerinde filtreleme yapısının kullanımı
* Arama tekniklerinin kullanımı
* Farklı raporlar üzerinde filtreleme yoluyla analiz yapma
Entegrasyon ile gelen raporlar üzerinde değişiklik yapma
Hazır modellerin veri kaynağı olarak kullanımı
Farklı tablo ve viewlerin veri kaynağı olarak kullanımı

2.gün
Sıfırdan tasarım yapma
* Bar Chart objesinin kullanımı
* Pie Chart objesinin kullanımı
* Line Chart objesinin kullanımı
*  Gauge objesinin kullanımı
* Text ve Image objelerinin kullanımı
* Tree Map & Scatte objelerinin kullanımı
* Table  ve pivot table objelerinin kullanımı
* Combo Chart oluşturma
* Drill down grup oluşturma
* Koşul  oluşturma ve Koşula bağlı renklendirme
* Set Analizi Oluşturma

3.gün
Logo Mind Insight scriptiyle rapor altyapısı oluşturma
* Load Statement
* Join
*Master Calendar
*SynTable
* Mapping
*Qualify
*Inline
Zamanlanmış görev tanımı ve raporların otomatik yenilenmesi
Soru Cevap
Sertifika Sınavı

Eğitim detayları, eğitim duyurusu ile birlikte tarafınıza iletilecektir.