LOGO MIND INSIGHT TEMEL EĞİTİMİ

3 Gün 18 Saat 20 Kişi

Eğitim Tanımı :

Logo Mind Insight eğitimi uygulamanın ön yüzündeki görsellerin nasıl tasarlanacağı ve nasıl kullanılacağına yönelik bilgileri içermektedir.

Eğitim İçeriği :

1.GÜN
Qlik Sense, Logo Mind Jasper, Navigator Smart konumlandırması
Qlik Sense fiyatları ve lisanslaması
Qlik Sense ile satış stratejimiz
Qlik Sense kullanımı ile ilgili genel bilgilendirme
Desktop uygulamasının kurulumu
Uygulama ara yüzünün tanıtılması
Uygulama ile gelen raporların incelenmesi
Rapor üzerinde filtreleme yapısının kullanımı
Arama tekniklerinin kullanımı
Lasso tekniğinin kullanımı
Farklı raporlar üzerinde filtreleme yoluyla analiz yapma
Örnek database ile rapor tasarımları
Database üzerinden gelen alanlarla Measure ve Dimension oluşturma
Bar Chart objesinin kullanımı
Pie Chart objesinin kullanımı
Line Chart objesinin kullanımı
Gauge objesinin kullanımı
Text ve Image objelerinin kullanımı
Tree Map & Scatte objelerinin kullanımı

2.GÜN
Table ve pivot table objelerinin kullanımı
Harita objesinin kullanımı
Combo Chart oluşturma
Drill down grup oluşturma
Koşul oluşturma ve Koşula bağlı renklendirme
Sıfırdan rapor oluşturma
Database üzerinden veri çekme
Excel ve Acces dosyaları üzerinde veri çekme
Çekilen veriyi yükleme ve bu rapor üzerinden rapor yapımı
Qlik Sense scriptiyle rapor altyapısı oluşturma
Load Statement
Join
Master Calendar
SynTable

3.GÜN
Mapping
Qualify
Inline
Exist
Soru-Cevap
Sertifika Sınavı
Eğitim detayları, eğitim duyurusu ile birlikte tarafınıza iletilecektir.