Logo Netsis HR Eğitimi

3 Gün 18 Saat 15 Kişi

Netsis HR, web tabanlı modüler yapısı ve sunduğu güçlü entegrasyon seçenekleri ile tüm İK süreçlerinizin verimini arttırır.

İşletmelerin insan kaynağını doğru belirlemeleri ve şirket hedefleri doğrultusunda yönetmeleri konusunda kapsamlı bir çözüm sağlar.

Özlük Yönetimi, Çalışan ve Organizasyonel Bilgi ve Tarihçe Takibi, Çalışan Bilgileri, Çalışan Portali, Eğitim ve Perfomans Yönetimi, Çalışan ve İş Sağlığı, İşe Alma/Yerleştirme ve İzin Yönetimi fonskiyonları ile firmaların İK süreçlerini uçtan uca yönetme imkanı tanır.

Netsis HR, Netsis Bordro uygulamasıyla entegre çalışır ve iki uygulama arasında herhangi bir veri aktarımı gereksinimi yoktur. Modüler yapısıyla ihtiyaç duyduğunuz özellikleri kullanabilir, sistemi modüller bazında kişiselleştirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği :

1. gün

Netsis HR Kurulumu, SSO Kurulumu, SSO Yönetim Konsolu, İnsan Kaynakları Portalı, Çalışan Portalı ve İşe Alım Portalı Hakkında Kısa Bilgilendirme, Kullanıcı Oluşturma ve Yetkilendirme
Özlük Modülü (Özlük Girişi/Güncelleme, Genel Bilgiler, Kimlik, İletişim, Tahsil, Yabancı Dil, Sertifika, Yakınları Bilgileri,  İş Tecrübesi, Referans, SGK, Ehliyet, Evrak, Ölçü Bilgileri)
Özlük Modülü (Ödül/Ceza, Özel Sahalar, Banka Hesap Bilgileri, Sınav takibi, Dinamik Alan Ekleme, Kontrol Listesi, Zimmet Takibi)
Araçlar -Ayarlar altındaki parametreler ve tanımlamalar
Uygulama

2. gün

Onay şablonu hazırlama
İzin Takibi (B2E İzin Talebi Girişi, Onay Döngüsü, Özlük İzin Bilgilerinde Hak ediş/ Kullanılan İzin/ Kalan İzin İzleme, Bordro’ya İzin Aktarımı), Rapor Oluşturma/Listeleme
Eğitim Modülü (Eğitim Tanımı, B2E Eğitim Talebi Girişi, Eğitim Planlama, Gerçekleşen Eğitim Takibi, Raporlama)
İşe Alım Modülü (İlan Tanımlama, Aday Veri Tabanında Arama, Görüşme Takibi, Kara Liste Kayıtları), İşe Alım Portal (Portal Girişi, CV Oluşturma, İlana Başvuru)
Uygulama

3. gün

Performans Yönetimi (Ana/Ara Dönem Tanımları, Hedef Belirleme Süreci, Değerlendiren Kişilerin Belirlenmesi, B2E/Performans Değerlendirme Girişleri
İşçi Sağlığı Modülü (Tetkik, Şartlı Çalışma ve Çalışma Kısıtlarının Belirlenmesi, İş Kazası, Periyodik Muayene ve Tıbbi Muayene Takibi)
B2E’ye genel bakış, genel tekrar ve Uygulama
Setifika Sınavı

Eğitim detayları, eğitim duyurusu ile birlikte tarafınıza iletilecektir.