TIGER HR EĞİTİMİ

2 Gün 12 Saat 15 Kişi

Eğitim Tanımı :

TigerHR halen hazırda Bordro Plus kullanan müşterilerimizin, mevcut kullanımlarını değiştirmeden bordro işlemleri, Bordro Plus’tan devam edecek şekilde personelin İşçi Sağlığı / İş Güvenliği, Eğitim Yönetim, Performans Değerlendirme, Anket Yönetimi, İşe Alım İşlemlerini yapabilecekleri, Organizasyon Şeması üzerinden norm kadro, profil bilgilerini girebileceği Web üzerinden çalışan İK profesyonelleri için bir çözümdür.

Çalışan portalı üzerinden bordro zarfı alınması, izin, eğitim talebi, performans ve anket yönetimleri yapılabilir.
İşe alım portali üzerinden duyurular oluşturulup, iş başvuruları toplanabilir.

Eğitim İçeriği :


1. GÜN

TigerHR Kurulumu, SSO Kurulumu, SSO Yönetim Konsolu, İnsan Kaynakları Portalı, Çalışan Portalı ve İşe Alım Portalı Hakkında Kısa Bilgilendirme, Kullanıcı Oluşturma ve Yetkilendirme

Özlük Modülü (Özlük Girişi/Güncelleme, Genel Bilgiler, Kimlik, İletişim, Tahsil, Yabancı Dil, Sertifika, Yakınları Bilgileri, İş Tecrübesi, Referans, SGK, Ehliyet, Evrak, Ölçü Bilgileri)

Özlük Modülü (Ödül/Ceza, Özel Sahalar, Banka Hesap Bilgileri, Sınav takibi, Dinamik Alan Ekleme, Kontrol Listesi, Zimmet Takibi)

İzin Takibi (B2E İzin Talebi Girişi, Onay Döngüsü, Özlük İzin Bilgilerinde Hak ediş/ Kullanılan İzin/ Kalan İzin İzleme, BordroPlus’a İzin Aktarımı), Rapor Oluşturma/Listeleme

2. GÜN

Eğitim Modülü (Eğitim Tanımı, B2E Eğitim Talebi Girişi, Eğitim Planlama, Gerçekleşen Eğitim Takibi, Raporlama)

İşçi Sağlığı Modülü (Tetkik, Şartlı Çalışma ve Çalışma Kısıtlarının Belirlenmesi, İş Kazası, Periyodik Muayene ve Tıbbi Muayene Takibi)

Organizasyon Yönetimi (Organizasyon Şemasının Oluşturulması ve Aktifleştirilmesi, Özlük Organizasyon Bilgileri, Norm Kadro Girişi, Organizasyon Şeması ile Norm Kadro Karşılaştırma Analizi)

Performans Yönetimi (Ana/Ara Dönem Tanımları, Hedef Belirleme Süreci, Değerlendiren Kişilerin Belirlenmesi, B2E/Performans Değerlendirme Girişleri

B2E Uygulamasına Genel Bakış, İşe Alım Modülü (İlan Tanımlama, Aday Veri Tabanında Arama, Görüşme Takibi, Kara Liste Kayıtları), İşe Alım Portal (Portal Girişi, CV Oluşturma, İlana Başvuru)

Eğitim detayları, eğitim duyurusu ile birlikte tarafınıza iletilecektir.