HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

hakkimizda

Logo, uzun yıllardır üniversitelerle, lise ve meslek yüksek okulları ile faaliyetler yürütmekte ve iş ortaklarına yönelik eğitimler düzenlemektedir. Yıllara yayılan ve eğitim birimi üzerinden yürütülen bu çalışmalar sayesinde de bugün, Türkiye genelinde pek çok üniversite, lise ve meslek yüksek okulunda Logo ürünleri üzerinden eğitimler verilmektedir. Bu doğrultuda da yoluna yepyeni adımlarla devam etmekte olan Logo, en büyük yatırım olarak gördüğümüz, bilişim sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmak temel hedefiyle planlanan eğitim faaliyetlerini Logo Akademi çatısı altında toplamaktadır.

Logo Akademi; Logo Çözümleri konusunda uzmanlar yetiştirmeyi, Logo kullanan firma çalışanlarının yetkinliğini artırmayı ve kazandıkları bu yetkinlikleri iş süreçlerine yansıtmalarında yardımcı bir rol oynamayı hedeflemektedir. Bu amaçla; kendini bu konularda geliştirmek isteyen tüm Logo Kullanıcısı, Logo İş Ortakları’na ve Logo Uzmanı adaylarına yönelik hazırlanan, deneyimli ve uzman kadrolar tarafından verilecek eğitimlerle katılımcılara, Logo Çözümleri ve kişisel gelişim konularında detaylı eğitim alma şansı sunulmaktadır. Bu eğitimlerle de katılımcılar, Logo ürünleri konusunda kendilerini geliştirirken, kişisel gelişimlerine de yatırım yapma imkanı bulmaktadırlar.

Logo Akademi, kurulması ile birlikte mevcut çalışmalara hız vermenin yanında, piyasada yetişmiş, eğitimli eleman açığını giderecek istihdam projelerine de başlamıştır. Gerçekleştirilen istihdam projeleri ile pek çok kişiye eğitim verilmiş ve istihdam edilmesi sağlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de, bu projelerin Türkiye geneline yayılarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Değişen iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlamak için bilişim çözümlerine ve kişisel gelişim konularına bireysel olarak yatırım yapmak gerekliliğinden yola çıkarak, eğitim konu başlıkları da çeşitlendirilmiştir. Aynı zamanda hedef kitlesi de genişletilerek, Logo İş Ortakları ve Logo Kullanıcıları ile birlikte tüm iş dünyasına yönelik eğitimler düzenlenmeye başlanmıştır. Kurumsal ve Bireysel Eğitimler olmak üzere iki başlıkta gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler, deneyimli ve uzman kadrolar tarafından Gebze Kampüs’te yer alan Logo Akademi sınıflarında ve çeşitli illerdeki eğitim merkezleri ile seminer salonlarında düzenleneceklerdir:

Uzmanlık Eğitimleri:

Türkiye’de Kurumsal ve KOBİ kategorilerindeki tüm işletmeler özellikle;

  • Değişen yasal süreçler ve standartlar,
  • Yeni teknolojiler ve rekabet koşullarının getirdiği yeni iş yapma biçimleri,
  • Akademik/teorik kavramların iş pratiklerine dönüştürülmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi,

pazara yeni giren ve işletmelerin kullanımına sunulan ürünlerin, hizmetlerin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi konularında rekabet güçlerini korumak amacıyla sürekli ve düzenli olarak eğitimlere, bilgilendirme seminerlerine, toplantılarına  ihtiyaç duymaktadırlar. Bu gereksinimlerden yola çıkarak Logo Akademi bünyesinde, konusunda uzman kişiler tarafından  kapsamlı ve uygulamalı eğitimler düzenlenmektedir. Böylece işletmelerin Logo ürünleri ve hizmetleri ile bir bütün olarak pazara sundukları katma değerin artırılması, dolayısıyla daha karlı ve verimli işletmeler haline dönüşmeleri hedeflenmektedir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri:

Bireylerin iş hayatında ihtiyaç duyacakları Yönetim ve Liderlik, Satış Teknikleri, İkna Yönetimi, Müzakere Teknikleri, Profesyonel Sunum Becerileri gibi konularda uzmanlar tarafından eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır.