Etkin…

Eğitimlerimizde workshop çalışmasının olması önemli bir fayda sağlamasının yanında etkin bir eğitim ortamı sağlamıştır.